ข่าวสารประจำเดือนมิถุนายน

      PARKPERT มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการทำงาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐานสากล ผ่านการให้บริการที่เต็มใจจากพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ ดังคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ