งานบริการกำจัดแมลงและสัตว์รบกวน

งานบริการรักษาความสะอาด

งานบริการรักษาความปลอดภัย

งานบริการกำจัดแมลง และสัตว์รบกวน

งานบริการบำรุงรักษา งานระบบ ประกอบอาคาร

          คำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า “คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ” ที่เรายึดเป็นปรัชญาในการดำเนินธุรกิจ ทำให้เราต้องพัฒนาคน พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ

งานที่บริษัทฯให้บริการ

          รับจ้างบริการกำจัดแมลและสัตว์รบกวน
              - ปลวก
              - แมลงสาบ
              - มด
              - หนู
              - ยุง

          รับจ้างบริการกำจัดแมลและสัตว์รบกวน
              - รับจ้างเป็นครั้งๆ
              - รับจ้างทำสัญญาเป็นระยะเวลา ตั้งแต่ 1 ปี ถึง 3 ปี