สมัครงาน

เราเชื่อว่าพนักงานที่มาร่วมงานกับเรา คือการที่เรามาร่วมมือกัน มาตกลงร่วมกันว่า เราจะทำงานด้วยมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้ การพัฒนามาตรฐานการทำงานให้ดียิ่งขึ้นเป็นสิ่งที่บริษัทฯต้องการ พนักงานต้องได้รับการพัฒนาอบรมอย่าง ต่อเนื่องเพื่อความเป็นมืออาชีพ

ขวัญและกำลังใจเป็นสิ่งสำคัญ ผลตอบแทนนอกจากเงินเดือน สวัสดิการแล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความภาคภูมิใจที่เรา ได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของลูกค้า การได้รับโอกาสในการทำงาน แสดงถึงความเชื่อมั่น เชื่อถือในความเป็นมืออาชีพของเรา พนักงานทุกคนของบริษัทฯจึงต้องทำงานอย่างเต็มความสามารถให้สมกับความไว้วางใจที่เราได้รับโอกาส

ต้องการสมัครงานมี 4 วิธีดังต่อไปนี้
  วิธีที่ 1 โทรติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลที่
หมายเลข 02 041 0256 หรือ 091 785 1203
  วิธีที่ 2 ส่งเรซูเม่พร้อมหลักฐานสมัครงานมาที่
อีเมล์ : cs.parkpert@gmail.com
  วิธีที่ 3 แอดไลน์ ของบริษัทฯ
ไลด์ไอดีของบริษัทฯคือ parkpert
  วิธีที่ 4 กรอกแบบฟอร์มข้างล่างนี้
 
แบบฟอร์มการสมัครงาน