เกี่ยวกับเรา

PARKPERT มีเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจที่ต้องการสร้างความไว้วางใจให้กับลูกค้าของบริษัทฯ ด้วยการทำงาน ตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยความรวดเร็ว มีมาตรฐานสากล ผ่านการให้บริการที่เต็มใจจากพนักงานทุกคน ของบริษัทฯ ดังคำขวัญของบริษัทฯ ที่ว่า คุณภาพมาตรฐาน บริการด้วยใจ


คำขวัญของบริษัทฯ ได้สะท้อนออกมาในการออกแบบโลโก้ของบริษัทฯ


รูปหัวใจ

ตัว P ของ PARK กับ ตัว P ของ PERT มายืนหันหลังด้วยกัน เพื่อสร้างรูปหัวใจในที่สื่อถึงวัฒนธรรมองค์กร
ที่ว่าพนักงานของบริษัทฯ มารวมตัวกันเพื่อทำงานให้กับลูกค้าด้วยความเต็มใจในการให้บริการด้วยใจ

PARK

สถานที่ที่กลุ่มบุคคลมารวมตัวกัน

PERT

EXPERT บุคลากรของบริษัทฯ มีความรู้ มีความอย่างเชี่ยวชาญ ทำงานอย่างมืออาชีพ เป็นมาตรฐานสากล

รูปเส้นใต้โลโก้

คือ สัญลักษณ์สถานที่ ซึ่งก็คือ
บริษัท พาร์คเพิร์ท จำกัด